search

Herroepingsrecht - Klachten

Herroepingsrecht

1. In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving inzake de verkoop op afstand (wet van 21 December 2013), heeft de cliënt het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder boete en zonder opgave van redenen:
- Voor alle producten BEHALVE geneesmiddelen en medische hulpmiddelen is het herroepingsrecht van toepassing VOOR of NA de verzending van het pakje door Apotheek Walraevens
- Voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen geldt het herroepingsrecht enkel VÓÓR de verzending van het pakje door Apotheek Walraevens BEHALVE wanneer deze producten een of meerdere productiefouten vertonen. In dat geval is het herroepingsrecht ook van toepassing na de verzending.

Om deze vraag tot herroeping in te dienen, volstaat het dat de klant:
- ofwel de klantendienst contacteert via de contactpagina
- ofwel het herroepingsformulier invult en verstuurt via e-mail.

De cliënt beschikt over een tijd van veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om zijn bestelling te herroepen. Vanaf het moment van herroeping beschikt de client over een termijn van 14 kalenderdagen om de bestelling terug te sturen naar apotheek Walraevens nv tegen omwisseling of restitutie. Om de restitutie of omwisseling te verkrijgen, dient de client de nieuwe producten terug te sturen naar het volgende adres: Apotheek Walraevens nv - Nieuwbaan 24-1742 Ternat. Indien mogelijk is het aangewezen de/het product(en) in hun originele, volledige verpakking terug te sturen, samen met hun accessoires (zoals bijvoorbeeld bijsluiters of gebruiksaanwijzingen) en een kopie van de aankoopfactuur.

2. Indien de goederen naar Apotheek Walraevens werden teruggestuurd onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Apotheek Walraevens zich ertoe de betalingen van de cliënt te vergoeden en dit zonder kosten. Apotheek Walraevens vergoedt alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief, desgevallend, de leveringskosten, in elk geval binnen de 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd van de beslissing van de consument om de overeenkomst te herroepen, of in geval van verkoop tot wanneer de onderneming alle goederen heeft teruggekregen.

 

3. De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
1° de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
2° de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden vanwege gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

 

 

Klachten

Hoe kan ik een klacht indienen of een geschil beslechten?

In geval van een klacht, nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze klantendienst door hier te klikken

In geval van geschil, er bestaat nu een ODR-platform (Online Dispute Resolution) die erop is gericht om de consument en de onderneming zowel op nationaal als grensoverschrijdend vlak hun onderlinge geschillen op een snelle en efficiënte (lees: online) wijze te beslechten:
http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Deze instantie zal als een scheidsrechter optreden om zo een oplossing te bieden. Het platform is zowel gebruiksvriendelijk als meertalig.

Het systeem kenmerkt zich door vier stappen:

1) Consument vult een klachtenformulier in en stuurt deze in.
2) De klacht wordt doorgestuurd naar de betrokken onderneming, die een ADR-entiteit voorstelt aan de consument.
3) Van zodra de consument en de onderneming akkoord gaan over het feit een ADR-entiteit deze klacht te laten behandelen, zal het ODR-platform het dossier automatisch doorzenden naar die ADR-entiteit.
4) De ADR-entiteit handelt de zaak volledig online af en verbindt zich ertoe een oplossing te hebben binnen de 90 dagen.